... ALL OTHER SCRIPTS MUST BE PLACED BELOW

Personlig træner er benævnt “PT”

PT er ikke medicinsk og er uden ekspertise til at diagnosticere medicinske tilstande eller svækkelser. Klienten accepterer at øjeblikkeligt og fuldt ud afsløre for PT enhver skade, tilstand eller svækkelse, der kan have en skadelig effekt på eller blive påvirket af dette træningsprogram, og PT beslutning om at afbryde træning på grund af en tilstand, der udgør en negativ risiko eller trussel for sundheden eller sikkerhed for klienten.

Klient accepterer og skriver under på, at:

a) Han / hun er fysisk i stand til at deltage i et styrke-, fleksibilitets- og aerobt træningsprogram og bruge det udstyr, der er forbundet med sådan træning.

b) han / hun er over 18 år

c) han / hun har enten haft en fysisk undersøgelse og fået en læges tilladelse til at deltage i dette træningsprogram, eller besluttede at deltage i dette træningsprogram uden godkendelse af en læge.

Et personlig træner forløb involverer fysisk aktivitet, hvor der er relevant brug af bestemt udstyr og maskiner. Sådanne aktiviteter kan medføre en risiko for personskade eller endda død. Kunden accepterer og skriver under på, frivilligt at deltage i disse aktiviteter, påtage sig enhver risiko for personskade, død og materielle skader, som følge af sådanne aktiviteter, brug af udstyr, maskiner, offentlige eller private faciliteter. Klient frikender PT for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af dette træningsprogram (kendt og ukendt)

Der stilles ingen underforståede garantier eller repræsentationer bortset fra dem, der udtrykkeligt er beskrevet heri, og dette dokument indeholder alle betingelserne i aftalen mellem parterne. Træner bemærker udtrykkeligt, at resultaterne vil variere for klienter baseret på forskellige faktorer, herunder uden begrænsning; kropstype, ernæring osv. og ingen garantier for resultater er mulige.

Vilkår & betingelser:

 1. Hver session skal bestå af en planlagt aftale baseret på en 60 minutters time i klientens hjem eller på et gensidigt aftalt sted. Klienten mindes om, at distraktioner som børn, telefoner osv. Kan have indflydelse på ensartet indsats og resultater. For at få mest muligt ud af hver session skal du være klar til at træne på det aftalte tidspunkt.
 2. Kunden skal underrette PT om aflysning 24 timer før den planlagte aftale. BEMÆRK: Klient bliver debiteret for sessionen, hvis der er givet mindre end 24 timer (24) timers varsel om aflysning.
 3. PT er ikke ansvarlig for sikkerheden på faciliteter eller udstyr, hvad enten det leveres af klient, PT eller andre.
 4. Brug passende atletisk fodtøj og løst, behageligt tøj for at gøre det lettere at bevæge dig.
 5. Korrekt ernæring og tilstrækkelig hvile er afgørende for dette træningsprogram, og klienten må ikke være under indflydelse af stoffer eller alkohol på ethvert tidspunkt under træningssessionen.
 6. Personlig træning kræver en vis fysisk kontakt mellem PT og klient for at sikre korrekt teknik og sikkerhed.
 7. PT bestemmelse af metoder er afgørende.

Gebyrer og betaling:

 1. Du accepterer den angivne pris på købstidspunktet.
 2. Betaling sker via mobilpay eller bankoverførelse, og skal foretages i forvejen af tjenester.
 3. Betalingen er bindene og kan ikke refunderes.
 4. Klippekort skal bruges inden for 1 år, efter købsdato.