... ALL OTHER SCRIPTS MUST BE PLACED BELOW

Generelle regler for medlemskab i Rødby Motionscenter
Gældende pr. 1. Maj 2018

Medlemskab er personligt og må under ingen omstændigheder benyttes af andre. Snyd medfører øjeblikkelig bortvisning.

Ændringer i persondata som fx adresse, telefonnummer og bankoplysninger skal meddeles øjeblikkeligt og gøres via mail til info@roedbymotion.dk eller til den vagthavende træner.
Medlemskabet giver adgang til ubegrænset træning året rundt fra kl. 5-24.

Centeret er videoovervåget.

For at komme ind i centeret skal man medbringe sin medlemsnøgle. Nøglen anvendes ved indgangen og inden benyttelse af centeret.

Mister eller beskadiger man sin medlemsnøgle, kan en ny laves i den betjente åbningstid mod betaling af gebyr (kr. 100,-).

Husk du skal være minimum 13 år for at træne i Rødby Motionscenter i den betjente åbningstid. Udenfor for den betjente åbningstid skal du minimum være 15 år.

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et PBS- eller DIBS-medlemskab tilmeldes aftalen PBS/DIBS, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver, ved din underskrift, samtykke til, at Rødby Motionscenter opbevarer stamoplysninger.

PBS- og DIBS-medlemskaber løber indtil de opsiges. Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for PBS-/DIBS-medlemskab er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske ved personligt fremmøde i betjent åbningstid samt returnering af nøglebrik og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.  Et kontant medlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når perioden, som der er betalt for, udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

Ved oprettelse af et løbende medlemskab har du mulighed for at tilføje et andet medlem eller en anden person, som betaler for dit medlemskab. Vi skal ved oprettelse af betalingsaftalen have accept fra den anden betaler til at gøre dette.

13 til 17-årige skal have en forælder eller værge til at stå som anden betaler for deres medlemskab, eller forælder/værge skal give skriftlig accept af, at kontingentet må trækkes på medlemmets betalingskort.

Alle hold træninger står fuldgyldige medlemmer til rådighed ud fra ”først til mølle” princippet. Uden ekstra omkostninger.
Ved deltagelse på hold, skal der tilmeldes via centerets hjemmeside, via anbefalet app’s eller til den vagthavende træner i betjent åbningstid.
Udeblivelse for tilmeldte hold eller for sen afmelding på tilmeldte hold, opkræves medlemmet 50 kr. i bøde.
På enkelte hold kan der fremkomme egen betaling i form af personlig udstyr.

Medlemskaber kan IKKE sættes i bero.

Rødby Motionscenter ordensregler er ophængt i lokalerne og skal til en hver tid efterleves.
Desuden forbeholder Rødby Motionscenter sig ret til øjeblikkeligt at bortvise medlemmer med støjende, generende eller anden upassende adfærd.
Medlemmer skal efter brug af løs vægte og andet udstyr selv lægge dette på plads, så det er klar til brug til næste medlem.

Misbrug af inventar, træningsudstyr og medlemsnøgle samt tilsidesættelse af regler giver Rødby Motionscenter ret til at ophæve medlemskabet. I disse tilfælde sker der ikke tilbagebetaling af medlemskabet.

Rødby Motionscenter er medlem af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste, uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning, og medlemmet skal betale for alle omkostninger forbundet med dopingtesten. Rødby Motionscenter videregiver oplysning om en positiv dopingprøve til DIF & DGI, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

Rødby Motionscenter anbefaler at værdigenstande opbevares i receptionen eller i værdi skabet.

Centeret er ikke erstatningsansvarligt for tyveri eller eventuelle skader.

Ophold og anvendelse af faciliteter foregår på eget ansvar.